Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu và học tập các kỹ năng sống, kỹ năng mềm qua báo chí và  internet tôi đã học được cách sống vui và sống có ích cho riêng mình. Tôi học được rằng cuộc sống là một hành trình và ai cũng muốn hành trình ấy kéo dài mãi vì không ai muốn đi đến điểm kết thúc cả. Bạn biết vì sao rồi đấy. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả, chán chường và nhàm chán nhưng rất ít người trong chúng ta tìm đến điểm kết thúc của hành trình mà luôn phải tự mình thay đổi một vài hướng đi cho cuộc đời . Ai cũng muốn sống, muốn tận hưởng hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có thể đạt được điều đó. Tôi chỉ cho bạn các câu ” Thần chú” làm thay đổi cuộc sống nhé! Hãy học thuật nó và niệm chú mỗi ngày, bạn sẽ thấy nó vô cùng hiệu quả : Xem thêm