KPI về năng suất lao động

1. Tỷ lệ chi phí lương/ doanh số:

Công thức: tổng chi phí lương doanh số

Để có 1 đồng doanh số, cần chi bao nhiêu lương? mức chi phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ trong ngành hay không?

2. Chi phí nhân sự bình quân/ lợi nhuận

Công thức: Tổng chi phí nhân sự (lương + thưởng+ phục cấp+ phúc lợi+ đào tạo)/ lợi nhuận

Cho biết:để tạo ra 1 đồng lợi nhuận cần chi phí nhân sự là bao nhiêu?

3. Doanh số /1 nhân viên:

Chỉ tiêu này đánh giá môt nhân viên tạo ra bao nhiêu đồng doanh số trong 1 năm (khối lượng công việc).

Chỉ tiêu này hữu ích khi đánh giá giữa các đơn vị cùng kinh doanh một sản phẩm của công ty hoặc so sánh với đối thủ cạnh tranh để xác định hiệu quả của nguồn nhân lực.

4. Lợi nhuận/NV

Chỉ tiêu này cách phân tích tương tự chỉ tiêu doanh số/ nhân viên, đánh giá môt nhân viên tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong 1 năm.

5. Chi phí nhân sự bình quân/ giá trị gia tăng

Công thức: Tổng chi phí nhân sự (lương + thưởng+ phục cấp+ phúc lợi+ đào tạo)/ (doanh số- tổng chi phí vật chất)

Cho biết:để tạo ra 1 đồng giá trị gia tăng cần chi phí nhân sự là bao nhiêu?

 

kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

tham khảo

thư viện KPI

tham khảo