Mở rộng chế độ thai sản; Tăng mức trợ cấp ốm đau; Mở rộng đối tượng tham gia;… là một trong những điểm mới mang tính nhân văn, tác động lớn tới quyền lợi an sinh của người tham gia BHXH.

Luat BHXH 180116

Luat BHXH 1 180116

bao hiem xa hoi button

Luat BHXH 2 180116

Luat BHXH 3 180116

QTNS sưu tầm nguồn từ BảoHiêmXãHội

Paste your AdWords Remarketing code here