Chàng trai trẻ hỏi bậc trí giả: “Làm thế nào mới có thể trở thành một người vui vẻ, cũng mang đến niềm vui cho người khác?”.

Trí giả cười đáp: “Có bốn loại cảnh giới, cậu có thể lĩnh ngộ điều tuyệt vời trong đó.

Trước tiên, hãy ‘xem bản thân mình là người khác’, đây là ‘vô ngã’

Kế đến là hãy ‘xem người khác thành bản thân mình’, đây là ‘từ bi’

Sau đó nữa, cần phải ‘xem người khác thành người khác’, đây là ‘trí huệ’

Cuối cùng, hãy ‘xem bản thân là chính bản thân mình’, đây là ‘tự tại’”. Cậu sẽ biết cách thường xuyên tận hưởng niềm vui khi trân trọng chính bản thân mình.

Chàng thanh niên mỉm cười, dù cậu không dám chắc mình thực sự hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của vị trí giả, nhưng một phần cũng đủ giúp cậu cảm thấy sáng rõ…