Google form là một công cụ miễn phí của google, có ứng dụng nhiều đối với những người làm nghề nhân sự, chủ yếu là khảo sát, ví dụ như:

  • Bầu chọn nhân viên tiêu biểu của năm.
  • Biểu quyết về thời gian, địa điểm của một chuyến đi chơi
  • Feedback về chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm
  • Lựa chọn mẫu áo đồng phục

Trong nội dung này, tôi muốn nói đến 1 ứng dụng hữu ích khác của google form trong lĩnh vực quản trị nhân sự, cụ thể là mảng tuyển dụng.

Một trong những nỗi đau của người tuyển dụng là phải scan hồ sơ nhân viên từng người một, thậm chí là phải nhập dữ liệu thông tin của ứng viên vào để gửi đi cho các phòng bán khác . Có một cách ứng dụng google form để tự động hóa việc này. Bạn làm như sau:

B1. Tạo form google 

Xem form mẫu tại đây

B2. Đưa link của form google vào trong bản tin tuyển dụng của mình 

Tôi có thử đưa một form mẫu vào trong nội dung này

Xem thử một trường hợp sử dụng google form trong bản tin tuyển dụng

Khi đó, ứng viên sẽ phải tự điền thông tin vào form của bạn.

 

B3. Vào file kết quả response để xem thông tin ứng viên.

Bạn có thể đăng ký và xem kết quả của form mẫu trên tại đây

Bạn cũng có thể “set notification rule” để nhận thông báo ngay khi có người nộp đơn

Chúc bạn ứng dụng thành công

Xem hướng dẫn thêm về google form

http://quantrinhansu-online.com/tao-survey-don-gian-bang-google-form/

 

 

 

Google form là một công cụ miễn phí của google, có ứng dụng nhiều đối với những người làm nghề nhân sự, chủ yếu là khảo sát, ví dụ như:

  • Bầu chọn nhân viên tiêu biểu của năm.
  • Biểu quyết về thời gian, địa điểm của một chuyến đi chơi
  • Feedback về chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm
  • Lựa chọn mẫu áo đồng phục

Trong nội dung này, tôi muốn nói đến 1 ứng dụng hữu ích khác của google form trong lĩnh vực quản trị nhân sự, cụ thể là mảng tuyển dụng.

Một trong những nỗi đau của người tuyển dụng là phải scan hồ sơ nhân viên từng người một, thậm chí là phải nhập dữ liệu thông tin của ứng viên vào để gửi đi cho các phòng bán khác . Có một cách ứng dụng google form để tự động hóa việc này. Bạn làm như sau:

 

 

B1. Tạo form google 

Xem form mẫu tại đây

B2. Đưa link của form google vào trong bản tin tuyển dụng của mình 

Tôi có thử đưa một form mẫu vào trong nội dung này

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Xem thử một trường hợp sử dụng google form trong bản tin tuyển dụng

Khi đó, ứng viên sẽ phải tự điền thông tin vào form của bạn.

 

B3. Vào file kết quả response để xem thông tin ứng viên.

Bạn có thể đăng ký và xem kết quả của form mẫu trên tại đây

Bạn cũng có thể “set notification rule” để nhận thông báo ngay khi có người nộp đơn

Chúc bạn ứng dụng thành công

Xem hướng dẫn thêm về google form

http://quantrinhansu-online.com/tao-survey-don-gian-bang-google-form/