Qui định chấm công 

 

 1. Qui định giờ công:
 1. Qui định chấm công bằng vân tay
 • Không chấm vân tay :  không có bộ phận nào
 • Chấm vân tay 01 lần (vào): Giám đốc điều hành (Lý Xuân Nam) và Giám đốc bộ phận (Tài Thị Mỹ Nương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Lê Ngọc) + các nhân viên công tác thường xuyên (nhân viên phòng Kinh doanh, Kỹ thuật Phần cứng, Kỹ thuật Phần mềm, kỹ thuật CS)
 • Chấm vân tay 02 lần (vào-ra): nhân viên các phòng ban còn lại
 • Thời điểm bắt đầu chấm công

 

Chấm công vào Chấm công ra
Sớm nhất: 6.00 sáng

Trễ nhất: 12.00 trưa

Sớm nhất: 10.00 sáng

Trễ nhất: 23.00

 

 1. Qui định làm thêm giờ

 

 1. Qui định đăng ký nghỉ phép và công tác:
 • Toàn thể nhân viên công ty khi đi công tác ở ngoài hoặc khi nghỉ phép bắt buộc đăng ký qua PORTAL đăng ký nghỉ phép 
 • Quản lý các bộ phận có trách nhiệm duyệt các đăng ký nghỉ phép và đăng ký đi công tác (tối đa trong vòng 1 tuần kể từ ngày đăng kí)

 

 1. Qui định chốt ngày công và thông báo ngày công:
 • Ngày chốt công qui định để tính lương hằng tháng là ngày 25.
 • Vào mỗi thứ 02 đầu tuần làm việc, nhân sự phụ trách quản lý dữ liệu chấm công sẽ gửi dữ liệu chấm công của tuần làm việc trước đó thông qua báo cáo “Kiểm tra ngày công” để toàn thể nhân viên theo dõi và cập nhật ngày công của nhân viên. (xem mẫu báo cáo “Kiểm tra ngày công” đính kèm)

 

 1. Xử lý khiếu nại do thiếu ngày công
 • Ngày công bị thiếu do nhân viên đi công tác: Nhân viên có thể xem trên báo cáo kiểm tra ngày công được gửi bởi bộ phận nhân sự vào thứ 2 hàng tuần để bổ sung thông tin công tác hoặc nghỉ phép và có một ngày để đăng kí bổ sung.

Lưu ý: Vào ngày thứ 3 hàng tuần, các trưởng bộ phận sẽ duyệt các thông tin bổ sung này. Quá thời gian trên xem như nhân viên không chấm công.

 • Ngày công bị thiếu do nhân viên quên chấm công vào hoặc ra hoặc cả 2 lần vào ra: Nhân viên có thể bổ sung thông qua portal, hoặc thông báo bằng email đến bộ phận nhân sự là Nguyễn Thị Giang thigiang@giaiphaptinhhoa.com. Nếu bổ sung quá nhiều lần trong tháng, nhân viên sẽ bị phạt hành chính với mức 100.000 VNĐ cho 1 lần, kể từ lần thứ 3 trở đi.  
 • Ngày công bị thiếu khi nhân viên có chấm công và có cơ sở chứng minh việc chấm công của mình (bằng camera hoặc phiếu công): Nhân sự sẽ bổ sung ngày công trực tiếp vào phần mềm

 

 1. Qui định xử phạt:
 • Nhân viên thiếu công và không bổ sung kịp thông tin theo thời hạn đã qui định (là thứ Hai của tuần sau đó) sẽ bị xem như không có đi làm
 • Nhân viên thường xuyên quên chấm vân tay phải yêu cầu bổ sung với số lần vi phạm từ  03 lần trở lên trong một tháng sẽ bị phạt hành chính 100.000 VNĐ cho mỗi lần vi phạm
 • Các trưởng bộ phận có trách nhiệm duyệt ngày đăng kí nghỉ phép vào bổ sung công vào thứ 3 hàng tuần. Quá thời hạn trên, trưởng bộ phận chịu trách nhiệm về các hệ quả phát sinh.

phần mềm chấm công & lương

dùng thử miễn phí