Chấm công & tính lương

Công cụ ứng dụng trong quản trị nhân sự 

[wptab name=’BIỄU MẤU CHẾ ĐỘ BHXH’]

1- MAU 5A-HSB

2- MAU 5B – HSB Nghi viec cham soc con om

3- MAU 09A -HSB To khai nhan than

4- Mau 11A-HSB huong che do thai san

5- Mau 11B-HSB huong tro cap thai san

6- MAU 12 – HSB De nghi huong che do huu tri

7- Mau 13-HSB Don de nghi huong tiep luong huu-tro cap BHXH hang thang

8- Mau 14-HSB Huong tro cap BHXH 1 lan

9- Mau 16-HSB Don de nghi chuyen noi nhan luong huu

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GNHS CHẾ ĐỘ BHYT’]

1- Phieu GNHS thanh toan truc tiep chi phi KCB BHYT

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GNHS CHẾ ĐỘ BHXH’]

1- PGNHS 601 – Hưởng trợ cấp ốm đau

2- PGNHS 602 – Hưởng trợ cấp thai sản

3- PGNHS 603 – PGNHS Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe

4- PGNHS 604 – Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

5- PGNHS 605 – Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN tái phát hoặc TNLĐ-BNN tổng hợp

6- PGNHS 606 – Giải quyết chế độ hưu trí

7- PGNHS 607 – Hưởng chế độ tử tuất

8- PGNHS 608 – Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần

9- PGNHS 610 – Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

10- PGNHS 612 – Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH

11- PGNHS 613 – Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH

12- PGNHS 615 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc

13- PGNHS 616 – Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

14- PGNHS 617 – Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp – Sau khi chấp hành xong hình phạt tù – Trở về định cư hợp pháp…

15- PGNHS 618 – Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83.CP

16- PGNHS 619 – Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83.CP

17- Phieu GNHS 609 – Hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

18- Phieu GNHS 614 – Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ

19- Phiếu GNHS 620 – Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GNHS THU’]

1- PGNHS 101 – Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

2- PGNHS 102 – Cấp thẻ BHYT bắt buộc

3- PGNHS 103 – Thu BHXH, BHYT bắt buộc

4- PGNHS 104 – Cấp thẻ BHYT Học sinh, sinh viên

5- PGNHS 105 – Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu

6- PGNHS 106 – Ngưng tham gia BHXH

7- PGNHS 107 – Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

8- PGNHS 108 – Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức

9- PGNHS 109 – Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

10- PGNHS 201 – Đăng ký BHXH tự nguyện

11- PGNHS 202 – Cấp thẻ BHYT Tự nguyện

12- PGNHS 203 – Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện

[/wptab]

[wptab name=’BIỂU MẪU CĐ BHYT’]

1- Mẫu 07-GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

[/wptab]

[wptab name=’BIỂU MẪU CST’]

1- Mẫu 01-DS.XNS Danh sách đề nghị xác nhận sổ

2- Mẫu 02b-XN.THE Đơn đề nghị xác nhận

3- Mẫu 03a-DS-CLS Danh sách đề nghị cấp lại sổ BHXH

4- Mẫu 03b-DS.CLTH Danh sách đề nghị cấp lại thẻ BHYT

5- Mẫu 06b.SBH Bản tự kê khai quá trình đóng BHXH, BHTN

6- Mẫu 401a-THE Giấy cam kết

7- Mẫu 401b-THE Giấy cam kết

8- Mẫu số 03a-DS.CLS đề nghị cấp lại sổ BHXH

[/wptab]

[wptab name=’PHIẾU GIAO NHẬN CST’]

1- PGNHS 301 – Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho mẫu sổ cũ

2- PGNHS 302 – Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH

3- PGNHS 303 – Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.

4- PGNHS 304 – Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

5- PGNHS 305 – Cấp lại sổ BHXH do mất

6- PGNHS 306 – Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

7- PGNHS 307 – Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất

8- PGNHS 308 – Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN

9- PGNHS 309 – Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

10- PGNHS 310 – Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước

11- PGNHS 311 – Điều chỉnh quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với trường hợp đã được chốt sổ BHXH

12- PGNHS 312 – Cấp sổ BHXH cho kỳ trước

13- PGNHS 313 – Thẩm định thời gian công tác trước tháng 01-1995

14- PGNHS 314 – Trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc

15- PGNHS 321- Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN – áp dụng cho sổ mẫu mới

16- PGNHS 401 – Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng

17- PGNHS 402 – Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh

18- PGNHS 403 – Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin

Nguồn: Giao dịch một cửa – BHXHTPHCM

[/wptab]

[end_wptabset]

Hướng dẫn download tài liệu

  • Hầu hết các tài liệu đều ở dạng Google DOCS
  • Bạn có thể xem online trực tiếp
  • Hoặc tải về máy tính dưới định dạng mà mình mong muốn

Biểu mẫu hành chính nhân sự:

1.  DANH MUC HO SO TUYEN DUNG

2. BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

3. BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

4. Bảng chấm công tăng ca

5. Bảng kê chi tiết tiền lương

6. BẢNG LƯƠNG

7. Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

8. Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

9. Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ nội quy

10. Bảng tự nhận xét của cán bộ 

11. BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

12. BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ-TÀI LIỆU

13. BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

14. Biên bản đánh giá công việc

15. BIÊN BẢN HỌP XỬ LÝ KHIẾU NẠI

16. BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

17. BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

18. Danh sách nhân viên chưa được tăng lương

19. DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ

20. Danh sách thâm niên ĐƠN KHIẾU NẠI – TỐ CÁO

21. ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

22. GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ KHIẾU NẠI

23. GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

24. Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh

25. MẪU BÁO CÁO

26. Mẫu công văn đăng ký thang lương

27. Mẫu đơn xin nghỉ hưởng trợ cấp một lần

28. Mẫu đơn xin thuyên chuyên công tác

29.Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

30. Mẫu sơ yếu lí lịch

31. Nội qui công ty

32. Phiếu bổ nhiệm cán bộ

33. Phiếu đánh giá cán bộ

34. Phiếu đề xuất thăng chức

35. Quy chế bổ nhiệm

36. QUY CHẾ KHEN THƯƠNG

37. QUY CHẾ KỶ LUẬT

38. QUY CHẾ LƯƠNG

39. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ

40. QUY TRÌNH NGHỈ PHÉP

41. QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC

42. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG

43. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI – TỐ CÁO

44. Quyết định bổ nhiệm

45. QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC

46. QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

47. Quyết định xóa bỏ án kỷ luật

48. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

49. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

50.SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG

51. SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI

52. SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT

53. SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP

Tài liệu tổng hợp về Từ điển năng lực 

Chương trình đào tạo quản lý cấp trung

Xem nội dung

Nội dung đào tạo quản lý sản xuất

Đề cương lập kế hoạch điều độ sản xuất

Đề cương quản đốc phân xưởng

Đề cương tổ trưởng sản xuất

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Nghiệp vụ quản lý kho

Nguồn tham khảo: nội dung đào tạo được cung cấp bởi Trường Đào Tạo Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật MTC – http://mtc.edu.vn/

Tài liệu về qui trình đánh giá nhân viên

Xem một vài tài liệu về nội dung đánh giá nhân viên

Tài liệu về quản lý công việc & năng suất 

Tăng mức độ hài lòng & giữ chân nhân viên 

Tập hợp các câu chuyện ngụ ngôn hữu dụng trong quản trị nhân sự

Tài liệu về Giám đốc Nhân Sự