Niềm hy vọng

Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay Tác giả: Thiền sư Thích Nhất Hạnh Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc...