THE SECRET OF RECRUITING TALENTS – SĂN LÙNG & CHINH PHỤC NHÂN TÀI

VÌ SAO KHÓA HỌC NÀY RA ĐỜI? “Nhân tài không phải là người giỏi nhất, mà là người phù hợp nhất với vị trí bạn đang tuyển.” Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và sôi động của thị trường lao động, công việc tuyển dụng luôn là vấn đề nhức nhối và chiếm nhiều thời gian nhất...

CHUYÊN VIÊN C&B

CHUYÊN VIÊN C&B Đào tạo C&B chuyên nghiệp GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản trị nguồn Nhân lực cho cá nhân và Doanh nghiệp tại miền Nam...

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC Khóa học Chuyên viên quản trị nguồn vốn nhân lực sẽ giúp học viên Quản trị nguồn vốn nhân lực một cách hiệu quả. GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong...

NGHỀ NHÂN SỰ

NGHỀ NHÂN SỰ Khóa học Quản trị Nhân sự tại BCC, cung cấp kiến thức nền tảng và cập nhật những xu hướng mới của Quản trị Nhân sự. GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào...