Thực hành làm BHXH

KHÓA HỌC "THỰC HÀNH LÀM BHXH" BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSI – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 568 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI. Các bước BrainMark triển khai tư vấn KPI được thực...

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI

KHÓA HỌC "PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC - KPI" BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSI – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 568 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI. Các bước BrainMark triển khai tư...

Chuyên viên Nhân Sự

KHÓA HỌC "CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ" BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSI – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 568 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án KPI. Các bước BrainMark triển khai tư vấn KPI được thực...

Khóa học: Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực

KHÓA HỌC "XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC" THÔNG TIN CHUNG Học phí: 3,000,000 VND Ngày khai giảng: 25 – 05 – 2019 Giờ học: 8h30 – 16h30 Ngày học: Thứ T7 – CN Thời lượng: 04 Buổi Địa điểm: BMG Business Training: Tầng 3 – 596 Nguyễn...