Những bức ảnh đánh lừa thị giác khiến bạn nhầm lẫn nếu không nhìn lại lần thứ 2 hoặc nhìn lại nhiều lần nữa.đánh lừa thị giác, ảnh vui,

Đường kẻ ngang ca rô.

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                     Bí ẩn sau đôi môi người phụ nữ.

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                        2 gương mặt đối xứng.

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                          Bạn thấy gì trong bức hình?

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                    Nhà Ngiên hay người nghiên?

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                 2 người phụ nữ và 1 gương mặt?

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                      Hãy nhìn vào trung tâm của bức hình.

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                              Hãy nhìn theo góc 90 độ.

đánh lừa thị giác, ảnh vui,

                                                                                Người có 4 chân?

Quản trị nhân sự online sưu tầm từ Nguồn Tinhhoa.net