Có một người chăn dê nhìn thấy mấy con dê núi lẫn vào dàn dê của mình liền lùa tất cả chúng vào chuồng. Buổi tối, người chăn dê chỉ cho đàn dê của mình một ít cỏ, còn đặc biệt cho mấy con dê núi rất nhiều cỏ non. Ngày hôm sau, người chăn dê thả tất cả đàn dê ra nông trường, nhưng những con dê núi này lại chạy một mạch vào trong núi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

nguoi chan de

 

Người chăn dê mắng chúng là đồ vong ân bội nghĩa. Một con dê núi quay lại nói với người chăn dê: “Hôm qua, anh cho đàn dê của mình rất ít cỏ, nhưng lại đặc biệt chăm sóc chúng tôi. Điều này chứng tỏ rằng, sau này có những con dê núi khác đến, anh chắc chắn sẽ đối xử lạnh nhạt với chúng tôi và không yêu thương chúng tôi nữa, vì thế việc chúng tôi bỏ đi sớm là sáng suốt.”

Bài học

Những người có mới nới cũ không đáng tin cậy chút nào. Nếu họ đối xử tốt với bạn thì chắc chắn họ đang có ý đồ gì đó.  Sự nhất quán là yếu tố quan trọng để bạn đặt niềm tin vào một người nào đó.

  • Nhất quán giữa niềm tin & lời nói
  • Nhất quán giữa lời nói và hành động
  • Nhất quán giữa hành động hiện tại & quá khứ

banner smartboss