Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động kể từ ngày 01/01/2019.

BHXH11

Căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật BHXH 2014, Luật việc làm 2013, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} áp dụng từ ngày 01/01/2019 được thực hiện theo bảng dưới đây.

1. Đối với người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

HT

ÔĐ

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

2. Đối với người lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ

HT

ÔĐ

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

QTNS online sưu tầm từ nguồn thuvienphapluat.vn.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật mới nhất về luật Lao Động

Tham khảo ngay

Thông tin pháp luật dành cho Nhân sự và Người lao động

Tìm hiểu thêm

Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong Quản trị nhân sự (#HRtech 4.0)

Đăng ký để giữ chỗ

Buổi chia sẻ về chủ đề “Xây dựng hệ thống đánh giá KPI”

Đăng ký tham gia

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P

Đăng ký tham gia

Tìm kiếm tài liệu về quản trị nhân sự trên trang web này

Tìm kiếm