Thượng đế tạo ra con lừa và nói với nó rằng:

  • Ngươi là con lừa. Từ sáng đến tối, ngươi phải làm việc, trên lưng phải mang vác vật nặng. Thức ăn của ngươi là cỏ và ngươi thiếu trí khôn. Ta ban cho ngươi tuổi thọ 50 năm.

Con lừa cầu xin Thượng đế:

  • Chúa của con ơi, 50 năm chẳng phải là quá dài sao? Hãy giảm bớt cho con 30 năm.

Thượng đế bèn đồng ý.

Rồi Người tạo ra con chó:

  • Ngươi đấy, lúc nào ngươi cũng phải sống trong cảnh giác! Ngươi được làm bạn bên cạnh loài người, ngươi ăn thức ăn thừa của loài người. Tuổi thọ của ngươi là 25 năm.

Con chó cầu xin Thượng đế:

  • Chúa của con ơi, 25 năm phải chăng quá dài? Xin Người hãy giảm cho con 15 năm.

Thượng đế cũng đồng ý.

Thượng đế tạo ra con khỉ. Người nói với nó:

  • Khỉ à! Ngươi sẽ sống trên cây, giống như tên ngốc khiến người ta buồn cười. Sinh mạng của ngươi là 20 năm.

Con khỉ chớp chớp mắt, hỏi Thượng đế:

  • Chúa của con ơi, 20 năm thật quá dài. Xin Người hãy giảm cho con 10 năm sinh mạng.

Thượng đế cũng đáp ứng yêu cầu của nó.

Cuối cùng, Thượng đế tạo ra con người. Thượng đế nói:

  • Con người! Ngươi phải sống bằng đầu óc, dùng trí tuệ nắm bắt tất cả, chi phối tất cả thế gian này. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.

Con người nghe xong trả lời thế này:

  • Thưa Thượng đế, 20 năm chẳng phải quá ngắn ư? Xin Người hãy ban cho con 30 năm sinh mạng mà con lừa từ chối nhận, 15 năm sinh mạng mà con chó từ bỏ và 10 năm sinh mạng mà cho khỉ cự tuyệt có được không?

Thượng đế cũng bằng lòng chấp nhận yêu cầu của con người.

….

Ý nghĩa đằng sau câu chuyện: 

Đây là một câu chuyện ngụ ngôn đặc sắc được lưu truyền rộng rãi trong dân gian Do Thái. Con người đã sống một cuộc đời như Thượng đế sắp đặt. Trước tiên, con người được sống những ngày tháng thoải mái trong 20 năm của mình. Tiếp theo đó, con người sẽ thành gia lập nghiệp, mang theo gánh nặng công việc và gia đình trên lưng, cố sức làm việc, giống như cuộc sống của con lừa. Sau đó, con người lại sống như con chó, trông coi và bảo vệ con cái của mình, ăn phần dư thừa còn lại sau khi đã lo xong cho con cái. Đến khi về già, con người lại sống như con khỉ, diễn trò hề chọc cười đám cháu. Lòng tham của con người đã khiến bản thân phải sống một cuộc đời nhiều thăng trầm. Chính nhờ có quan điểm về cuộc đời như thế mà người Do Thái luôn biết khi nào bản thân nên dừng lại.