lo trinh tang bao hiem xa hoi

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Lộ trình thu bảo hiểm xã hội
Thu trên mức lương và phụ cấp – phụ cấp nào có trong hợp đồng đều phải cộng vào để đóng BHXH Đóng BHXH trên cả các khoản thu nhập bổ sung, là những khoản người lao động nhận được ngoài lương Đóng BHXH trên tổng thu nhập, gồm tất cả những khoản người lao động được chi trả
Thời gian đóng BHXH
Từ năm 2016, quy định về thời gian đóng BHXH để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% cũng có thay đổi: đối với nam tăng từ 30 năm lên 35 năm, đối với nữ tăng từ 25 năm lên 30 năm.
Quyền tương tự cơ quan thuế
Điều 22. Quyền hạn của cơ quan thuế

9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Đối tượng sẽ áp dụng sẽ phải đóng BHXH
Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên

bao hiem xa hoi button

Nguồn: tổng hợp và tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150907/luong-huu-se-du-song/964743.htm

Bảng tổng kết tỉ lệ đóng BHXH qua các năm

bang tong ket ti le dong bhxh

Nguồn: Blog Nhân Sự

banner smartboss