Đừng bao giờ nghĩ rằng, mình phải đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà tuyển dụng mới dám nộp hồ sơ.

Tôi đã từng nghĩ rằng, mình phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà tuyển dụng mới được phép nộp hồ sơ. Nhưng mọi điều đã thay đổi từ khi chính tôi là nhà tuyển dụng. Trước khi sang ngân hàng làm việc, tôi đã từng làm Trợ lý dự án cho một công ty Đào tạo về ngành ngân hàng cũng khá nổi tiếng. Một hôm, Tổng giám đốc yêu cầu tôi rằng, chị cần 2 cộng tác viên cho chương trình đào tạo tín dụng trực tuyến (Ecredit), em tuyển cho chị 2 người nhé. Sau đó, tôi đã phải viết một bản mô tả công việc và các yêu cầu đối với các cộng tác viên. Thực sự, sau khi viết xong bản đó, tôi mới nhận thấy rằng, sao mình lại yêu cầu cao đến như thế chỉ với một vị trí cộng tác viên nhỉ? Nhưng rồi tôi cũng “phát tán” cái thông tin tuyển dụng đó đi trên nhiều kênh mà tôi biết.

Xem thêm