BHXH thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động được thực hiện theo Quy định tạiNghị định 122/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, BHXH thành phố Hồ Chí Minh lưu ý một số vấn đề sau:

ty-le-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-ty-le-dong-bao-hiem-y-te-2016

– Mức lương tối thiểu vùng chỉ dùng ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và thời gian làm việc bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động.

– Đối với người lao động đã qua học nghề thì tiền lương ghi trên hợp đồng lao động thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

bao hiem xa hoi button

– Chậm nhất đến ngày 20/02/2016, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm hoặc không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng dẫn đến còn tình trạng người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng mới, cơ quan BHXH tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho bằng mức lương tối thiểu vùng mới.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 3844/BHXH-THU  ngày 30/11/2015.

banner smartboss