Hr executive là gì? Có rất nhiều người đã đặt câu hỏi này với Thư viện Quản trị Nhân Sự với mong muốn hiểu rõ hơn về các vị trí của Hr. Để trả lời câu hỏi này thì bạn cần biết rằng đây là vị trí cực kì quan trọng trong doanh nghiệp. Nó có giá trị to lớn và góp phần vào sự sống tồn của doanh nghiệp. Hãy cùng theo chân chúng tôi để hiểu rõ Hr executive là gì và một Hr Executive chuyên nghiệp sẽ làm công việc gì.

Hr executive là gì?

Hr executive là gì 1

Giải mã Hr Executive đối với doanh nghiệp

HR executive có nghĩa là Giám đốc nhân sự và đây là một từ tiếng anh. Một người HR executive thực hiện tất cả các chức năng cơ bản của phòng nhân sự, xử lý các lĩnh vực như quản lý nhân sự, phúc lợi xã hội và duy trì hồ sơ nhân sự. Một HR executive là một thành viên chủ chốt của phòng nhân sự, thường đóng vai trò công cụ trong nhiều chức năng nhân sự hoặc lãnh đạo một nhóm nhân viên nhân sự cho các dự án khác nhau.

Tầm quan trọng của Hr Executive

Hr executive là gì 2

Sự tồn vong của doanh nghiệp luôn gắn với Hr Executive

Như đã nói ở trên Hr Executive có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của doanh nghiệp, vì vậy mà vai trò của họ không hề nhỏ. Có thể đến những vai trò nhất định mà Hr Executive đảm nhiệm:

 • Là người trực tiếp đảm nhiệm quản lý nhân sự. Trong khi đó nhân sự là yếu tố chủ chốt để doanh nghiệp phát triển, không một doanh nghiệp nào mà thành công mà chỉ có một vài nhân viên.
 •  Là những chuyên gia giải quyết các vấn đề việc làm ở cấp độ hành chính. Với vai trò này họ có thể tham gia vào việc xác định làm thế nào để nhân viên có trình độ làm việc tại công ty của họ và họ cũng có thể làm việc với ngân sách và đặt mức lương nhằm giúp công ty của họ giữ được đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm.

Mô tả công việc của một Hr Executive

Mặc dù không có mô tả công việc chuẩn, xác định, trách nhiệm công việc của một HR executive có thể toàn diện như sau (trong bản mô tả công việc điều hành nhân sự thực tế được sửa đổi và mở rộng này).

Hr executive là gì 3

Các công việc của một Hr executive chuyên nghiệp

 • Xem xét hồ sơ và ứng dụng
 • Thực hiện các cuộc phỏng vấn tuyển dụng và cung cấp các đầu vào cần thiết trong quá trình tuyển dụng
 • Xem xét mô tả công việc cho tất cả các vị trí đều đặn và cập nhật chúng với sự tư vấn của các nhà quản lý tương ứng
 • Làm việc với các cơ quan tuyển dụng để tìm nguồn ứng viên cho các vị trí công việc cụ thể
 • Duy trì hồ sơ nhân sự, chẳng hạn như những hồ sơ liên quan đến bồi thường, bảo hiểm y tế và y tế
 • Quản lý các vấn đề an toàn tại nơi làm việc
 • Đào tạo nhân viên mới hoặc hiện có
 • Truyền đạt và giải thích chính sách nhân sự của tổ chức cho nhân viên
 • Theo dõi hồ sơ xác nhận nghĩa vụ theo luật định – PF, ESIC, thuế, tiền thưởng, LTA, tiền thưởng, v.v.
 • Chuẩn bị báo cáo tiền lương
 • Quản lý tất cả lao động hợp đồng
 • Cập nhật thường xuyên các kênh truyền thông
 • Chuẩn bị và nộp tất cả các thư / tài liệu / chứng chỉ nhân sự có liên quan theo yêu cầu của nhân viên với sự tư vấn của ban quản lý
 • Kiểm tra chi phí đi lại và tham quan và hóa đơn nhà thầu và ghi lại trong phần mềm có liên quan để ghi có kịp thời số tiền vào tài khoản của nhân viên
 • Các chương trình sáng kiến cộng đồng – tổ chức và tham gia
 • Đảm bảo tuân thủ theo luật định đối với việc rút tiền PF, tiền lãi hàng năm, giấy phép nhà máy, giấy phép mua sắm và thành lập, luật lao động và thông tin hồ sơ kịp thời
 • Liên lạc với tất cả các cơ quan chính phủ để đảm bảo tuân thủ tuân thủ
 • Chuẩn bị và xử lý phân phối kịp thời tiền lương, tiền thưởng, phiếu lương tăng, đóng gói và các khu định cư đầy đủ và cuối cùng
 • Tham gia với nhân viên một cách thường xuyên để hiểu mức độ động lực của mọi người trong tổ chức
 • Ghi chép, duy trì và theo dõi tham dự để đảm bảo nhân viên đúng giờ
 • Tiến hành định hướng nhân viên và tạo điều kiện cho những người mới tham gia các thủ tục
 • Giải quyết khiếu nại hoặc truy vấn mà bất kỳ nhân viên nào có
 • Nâng mức độ phù hợp tùy thuộc vào bản chất của khiếu nại hoặc vấn đề
 • Thực hiện và quản lý các quy trình quản lý hiệu suất theo chính sách và thời gian của PMS