Gây thiện cảm – interpersonal Savy

Biểu hiện kém:

 • Gặp khó khăn khi làm việc với một số tuýp người đặc biệt
 • Khó khăn trong việc gây dựng mối quan hệ, khó tiếp cận, hoặc thiếu kỹ năng lắng nghe
 • Không cố gắng tạo thiện cảm với người khác
 • Nhiều khi quá thẳng thắn
 • Quá tập trung vào công việc, không quan tâm đến con người
 • Quá nóng vội, không theo lịch trình, kế hoạch, tỏ ra nóng vội và thô lỗ với người khác
 • Không hiểu người khác muốn gì
 • Khi có mâu thuẫn với người khác, thường có thái độ công kích, trỉ trích
 • Tỏ ra e thẹn, thiếu tự tin trước mặt mọi người

Biểu hiện tốt

 • Hòa nhập tốt với mọi loại người: cấp trên, cấp dưới, ngang cấp, trong cty, ngoài cty ..
 • Gây được thiện cảm và sự yêu mến từ người khác (ở mức hợp lý)
 • Xây dựng được các mối quan hệ hữu ích, mang tính xây dựng
 • Có thể giải quyết được tình huống căng thẳng trong mối quan hệ, một cách nhẹ nhàng

Biếu hiện quá mức:

 • Dễ bị ảnh hưởng / cám dỗ bởi các mối quan hệ
 • Dành quá nhiều thời gian để gây dựng quan hệ
 • Không sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết, vì sợ làm mất lòng mọi người
Download phiên bản word của nội dung này