Đây là công cụ miễn phí hỗ trợ cộng đồng.

Do ngân sách phát triển không nhiều nên nhà phát triển chưa thể đầu tư vào thiết kế giao diện. Thay vì vậy, chúng tôi tập trung hơn vào nội dung. Nếu có góp ý, xin vui lòng comment vào phần dưới đây.

Chúng tôi hy vọng bạn tìm ra cho mình nhiều lợi ích từ công cụ này

Công cụ này được phát triển bởi Giải Pháp Tinh Hoa, giúp bạn loại bỏ lãng phí về thời gian, bằng cách xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể

Công cụ hỗ trợ lên kế họach

giúp bạn lựa chọn mục tiêu rõ ràng & xác định các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đó