Chúng ta luôn thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới rộng lớn bao la. Tuy nhiên, bạn có biết ở mức vi quan hơn, cơ thể người cũng to lớn vô hạn với những con số khổng lồ. 

Cơ thể con người là một trong những bộ máy kỳ diệu nhất. Hãy thử tưởng tượng quả tim của chúng ta phải làm việc suốt 70-80 năm mà không một giây ngừng nghỉ, bạn sẽ thấy được sự kỳ diệu đó. Tuy là chủ sở hữu, nhưng không mấy ai trong chúng ta thực sự hiểu hết những gì xảy ra trong cơ thể mình.

Hãy cùng xem những số liệu liên quan đến giải phẫu sinh lý cơ thể người mà có thể xác lập kỷ lục guinness thế giới dưới đây: Xem thêm