Tổ chức Quản lý Nghiệp vụ kho hàng tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi. Tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình dự trữ, mô hình tiêu thụ, đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho bãi, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho bãi.

Bạn muốn trở thành những nhà quản lý có năng lực tổ chức nghiệp vụ giỏi? Bạn muốn trở thành những Thủ kho chuyên nghiệp? Hãy tham gia khóa học “ Nghiệp vụ quản lý Kho chuyên nghiệp”.

NỘI DUNG

Phần 1:  Kho và mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác

Phần 2: Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa

Phần 3: Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho

Phần 4: Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho

Phần 5: Tổ chức hệ thống sổ sách và hành chính trong kho – kiểm kê kho

Phần 6 : Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho – mã số, mã vạch

Địa điểm học: TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Tầng 4, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, Tp.HCM

Mục tiêu
 • Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
  •    Hiểu được vị trí, vai trò của người quản lý kho chuyên nghiêp
  •    Tổ chức nghiệp vụ bố trí kho bãi, định vị trí hàng, sắp xếp hàng hóa trong kho
  •    Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
  •    Tổ chức nghiệp vụ xuất / nhập hàng hóa
  •    Tổ chức sổ sách và tổ chức công việc hành chính trong kho
  •    Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho bãi
  •    Tổ chức và xây dựng mã hóa hàng trong kho
 Đối tượng
 • Các nhà quản lý kho vận.
 • Thủ kho các kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.
 • Các bạn muốn làm việc trong các kho chuyên nghiệp
 Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ