Câu chuyện thứ nhất

Vị thiền sư có một đồ đệ thường hay oán trách. Một ngày kia, thiền sư bỏ một nắm muối vào trong một cái ly bảo người đệ tử uống.

Đệ tử nói: “Mặn chết mất thôi!”.

Thiền sư lại cho nhiều muối hơn vào trong cái ao, bảo vị để tử nếm thử nước trong hồ.

Vị đệ tử uống xong nói: “Thật tinh khiết ngọt ngào”.

Vị thiền sư nói: “Đau khổ trong sinh mệnh cũng giống như muối vậy, mặn nhạt của nó được quyết định bởi vật chứa đựng nó. Con mong làm một ly nước, hay là một hồ nước đây?”

Câu chuyện thứ hai 

Thiền sư hỏi: “Cậu cảm thấy một thỏi vàng tốt, hay là một đống bùn nhão tốt?”

Người cầu đạo trả lời: “Tất nhiên là thỏi vàng rồi!”

Thiền sư cười nói: “Nếu như cậu là một hạt giống thì sao?”

…..