Mô tả công việc | Wait Staff – Mẫu 3

Job brief We are looking for professional Wait Staff to serve meals and drinks to the patrons of our business. Ultimately, you should be able to ensure customer satisfaction and augment our establishment’s reputation. Responsibilities Show customers to their seats and...

Mô tả công việc | Thư Ký Văn Phòng – Mẫu 2

Mô tả công việc Giúp việc cho Ban Tổng Giám Đốc trong công việc văn phòng, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu. Trình Ban TGĐ ký các hồ sơ do các Đơn vị/Phòng/Ban chuyển đến. Nhận điện thoại; nhận, gửi Fax, Email, sắp xếp lịch hẹn, tiếp khách của Ban Tổng giám...

Mô tả công việc | Thư Ký Văn Phòng – Mẫu 1

Mô tả công việc Nhận trình ký, công văn tài liệu hàng ngày theo yêu cầu của các cá nhân, Phòng/Ban/Công ty thành viên và đảm bảo tuân thủ quy trình trình ký Soạn thảo và lưu trữ công văn, tài liệu giấy tờ theo yêu cầu của HĐQT, TGĐ. Chuyển các thông tin, công văn, thư...

Mô tả công việc | Thư Ký Kho – Mẫu 1

Mô tả công việc Đối chiếu số liệu nhập xuất giữa hệ thống và hàng thực tế, tuân thủ quy trình có sẵn Theo dõi số liệu, đơn hàng, thông tin cho các nhóm bán hàng và khách hàng Làm báo cáo, đối chiếu số liệu với các bộ phận khác, báo cáo hàng hư hỏng, mất mát, các lô...

Mô tả công việc | Statistician – Mẫu 2 (ENG)

Statistician Washington, DC This job posting is no longer available on CGI. Related searches: Statistician jobs in Washington, DC CGI jobs in Washington, DC Do you enjoy working with data and statistics? Are you interested in expanding your knowledge base? If so, CGI...