Tuy nhiên trước khi bắt đầu scan các loại tài liệu, bạn cần lưu ý một số chi tiết sau:

– Kiên nhẫn: Đôi khi tính năng scan sẽ hoạt động không như mong đợi. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, khi đó, có thể bạn sẽ cần scan tài liệu nhiều lần để có được file PDF như ý.

– Đặt tài liệu trên nền tương phản: Nếu bạn có tài liệu màu trắng thì nền đặt màu tương phản là màu đen. Điều này sẽ giúp camera dễ dàng nhận diện các mép của tài liệu dễ dàng hơn rất nhiều.

– Đặt camera vuông góc với tài liệu cần scan: Bạn nên đặt tài liệu xuống sàn nhà hoặc bề mặt tương tự. Làm như vậy file PDF tạo ra sẽ rõ hơn.