Cấp trên trực tiếp đánh giá 

Đây là đối tượng đánh giá phổ biến nhất vì:

 • Cấp trên trực tiếp là người biết rõ việc hoàn thành công việc của cấp dưới
 • Cấp trên trực tiếp phải có trách nhiệm quản lý đơn vị mình nên cần phải đánh giá nhân viên của mình.

Các lý do mà cấp trên muốn đánh giá cấp dưới:

 • Để bảo đảm rằng tất cả khả năng và năng lực cá nhân được sử dụng có hiệu quả.
 • Để xác định nhu cầu đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân cho nhân viên.
 • Để trợ giúp cho các quyết định đề bạt.
 • Để xác định các kỹ năng còn thiếu và xây dựng kế hoạch kế cận.
 • Để duy trì cấp bậc quyền lực bằng cách khẳng định sự lệ thuộc của các nhân viên dưới quyền vào những người thực hiện quá trình đánh giá

Đồng nghiệp đánh giá 

 • Những người ủng hộ dạng đánh giá này tin rằng việc này không đưa đến tình trạng “thông đồng với nhau”
 • Kết quả chỉ có thể tin cậy được nếu nhóm có công tác ổn định trong một thời gian dài và việc hoàn thành công việc đòi hỏi sự tác động qua lại lẫn nhau.

Cấp dưới đánh giá

Ở một số công ty người ta cho phép dạng đánh giá này, với lập luận như sau:

 • Cấp dưới ở vị trí thuận lợi hơn để nhìn nhận, đánh giá khả năng của cấp trên.
 • Khả năng nhìn nhận đánh giá rộng hơn.
 • Giúp cho cấp trên ý thức đến các nhu cầu của cấp dưới.

Hạn chế: Cấp trên dễ có khuynh hướng xuề xòa, bình dân và dễ dãi với cấp dưới để lấy lòng .

Tự đánh giá

Kết quả đánh giá này chỉ có giá trị khi trình độ và tính tự giác của nhân viên ở trình độ cao và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng.

Khách hàng đánh giá

Các công việc liên quan trực tiếp đến các dịch vụ phục vụ khách hàng thì chủ thể đánh giá là khách hàng luôn có ý nghĩa thiết thực cho sự hoàn thiện và phát triển. Các thông tin từ khách hàng trong đánh giá nhân viên sẽ giúp ích rất nhiều cho cả các nhà quản lý lẫn nhân viên trong việc điều chỉnh các hành vi, thái độ để sự phục vụ hoàn hảo hơn. Ngày nay với quan điểm “Khách hàng luôn luôn đúng” các công ty hết sức chú trọng đến dạng đánh giá này cho dù không phải lúc nào khách hàng cũng có thể thực sự quan tâm đến vấn đề . Điều quan trọng là cần phải thiết kế hệ thống tiêu chí đánh giá sao cho các thông tin thu thập được là rõ ràng và hữu ích.

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…