Khuyến khích những người khác để  tìm kiếm cơ hội tiếp cận khác nhau và sáng tạo để  giải quyết vấn đề  và cơ hội; tạo thuận lợi cho việc thực hiện và chấp nhận thay đổi tại nơi làm việc.

khuyen khich thay doi

Biểu hiện chính

 • Khuyến  khích  phá  vỡ  những  giới  hạn— Khuyến  khích  nhân viên đặt câu hỏi về  quy trình làm việc hoặc giả  định thành lập; thách thức nhân viên để  hỏi “tại sao” cho đến khi nguyên nhân được phát hiện; liên quan  đến các bên liên quan trong các hoạt động cải tiến liên tục và lựa chọn thay thế.
 • Phương pháp tiếp cận ý tưởng — Nhất quán vẫn mở  với những ý tưởng được cung cấp bởi những người khác; hỗ  trợ  và sử  dụng những  ý  tưởng  tốt  để  giải  quyết  vấn  đề  hay  những  vấn  đề  cần bàn.
 • Ghi nhận thay đổi — Công nhận và khen thưởng nhân viên thay đổi hữu ích.
 • Thay đổi sức  đề  kháng  — Giúp các cá nhân vượt qua kháng cự thay đổi; hiện sự  đồng cảm với những người cảm thấy mất mát như là kết quả của sự thay đổi.
 • Quản lý sự  phức tạp và mâu thuẫn  — Cố  gắng giảm thiểu sự phức tạp, mâu thuẫn, nghịch lý và hoặc làm giảm tác động của họ; làm rõ hướng và làm mịn quá trình thay đổi.

Ví dụ điển hình

 • Tạo cơ hội cho những người khác để  đặt câu hỏi và đưa ra đề nghị về một nỗ lực thay đổi.
 • Tích cực tham gia vào các hoạt động cải tiến liên tục và lựa chọn thay thế.
 • Vẫn mở và hỗ trợ những ý tưởng mới để giải quyết các vấn đề và các vấn đề địa chỉ.
 • Công nhận và khen thưởng nhân viên người cố gắng để tạo điều kiện thay đổi.
 • Làm rõ hướng và mịn quá trình thay đổi.
 • Hỗ  trợ  người  lao  động  đang  gặp  khó  khăn với sự thay đổi.
 • Gặp  riêng  với  các  nhân  viên  hỗ  trợ  và khuyến khích trong việc quản lý có hiệu quả thay đổi.
 • Giải thích rõ ràng những ảnh hưởng của thay đổi.
 • Tập  trung  vào  dài  hạn  tốt  của  sự  thay  đổi, không bất tiện trong ngắn hạn.
 • Thích  ứng với những lời đề  nghị  của người khác khi chuyển vào tương lai.

Banner Smartboss

 

Nguồn: Blog Kính Cận