Về cơ bản, một bản mô tả công việc hoàn hảo sẽ tối ưu hoá cơ hội tìm ra ứng viên thích hợp cho vị trí bạn cần tìm người.

Khi trình bày bản mô tả công việc, bạn nên hiểu rằng các đối thủ cạnh tranh cũng đang tìm kiếm người với những tiêu chuẩn tương tự trong nhóm các ứng viên này.

Một bản  tả công việc tốt sẽ tập trung vào những yêu cầuthực sự cần thiết cho vị trí ấy. 

 đó  nhân viên thay thế tạmthời, hoặc một vị trí mới hoàn toàn, thì chắc chắn  thể làm nổi bật   ràng sự thiên biến vạn hóa của một vị trí bằngcách đặt ra một tập hợp những mục tiêu để nhận biết ứngviên phù hợp nhất. Nếu làm tốt, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian nhờ bản miêu tả công việc và chỉ việc phỏng vấn những ứng viên thích hợp nhất.

FPT_IS_career_path_1_to

NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU TRONG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Tên vị trí – hãy hỏi chuyên gia tư vấn xem tên vị trí đã thể hiện tốt nội dung công việc chưa
  • Phòng công tác – sơ lược thông tin về vị trí nhóm làm việc của bạn trong một tổ chức lớn hơn
  • Tóm tắt chính về công ty của bạn, bao gồm cả thông tin về văn hóa công ty và cơ hội thăng tiến sự nghiệp
  • Các cấp báo cáo – báo cáo trực tiếp cho ai
  • Nhiệm vụ chính – mô tả chi tiết về công việc, nhưng được viết một cách hấp dẫn
  • Thời hạn làm việc (ví dụ: đây là công việc lâu dài hay ngắn hạn theo hợp đồng?)
  • Các tiêu chuẩn ứng viên phải đáp ứng
  • Kinh nghiệm/quá trình làm việc – nhớ chia rõ các tiêu chuẩn bắt buộc và các tiêu chuẩn được ưu tiên
  • Lương bổng và các lợi ích khác
Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc