Hiệu quả làm việc không chỉ phụ thuộc ở bản thân mỗi cá nhân những người lao động. Một phần không nhỏ tác động đến tâm lý và năng suất làm việc của họ chính là không gian nơi họ dành 8 tiếng lao động mỗi ngày. Infographic dưới đây sẽ đóng góp một vài mẹo nhỏ, giúp bạn hô biến văn phòng làm việc khô khan, bừa bộn thành một không gian năng động và hiệu quả.

12 3

Nguồn: Văn Phòng Cá Tính – vanphongcatinh.vn