Thực hiện các hoạt động nhân sự tại các công ty lớn và có nhiều văn phòng tại nhiều địa điểm khác nhau luôn luôn là một thách thức với phòng nhân sự. Thách thức lớn nhất đó là làm thế nào duy trì tính đồng nhất của các hoạt động nhân sự do nhiều nhân viên thực hiện tại nhiều vị trí khác nhau. Đánh giá cuối năm còn khó khăn hơn do liên quan tới thưởng và hoạt động cả năm của nhân viên. Các hướng dẫn cụ thể sau đây sẽ giúp các trưởng phòng nhân sự

MISA_Quan_tri_nhan_su_(26)

01- Tài liệu hướng dẫn đánh giá cuối năm: Phòng nhân sự cần thực hiện chi tiết tài liệu hướng dẫn đánh giá cuối năm cho các phòng ban chức năng. Các tài liệu hướng dẫn đánh giá cuối năm cần theo dạng do-it-yourself. Tài liệu hướng dẫn cần cụ thể cho cấp lãnh đạo và nhân viên bị đánh giá. Phòng nhân sự nên tâm niệm: tài liệu hướng dẫn chi tiết bao nhiêu thì phòng nhân sự sẽ càng ít bị các phòng ban khác hỏi tương ứng.

 02- Đào tạo và hướng dẫn: Phòng nhân sự cần thực hiện các buổi đào tạo cho cả cấp lãnh đạo và nhân viên dựa trên tài liệu hướng dẫn đánh giá cuối năm. Các buổi đào tạo nên tập trung vào các bài tập thực hành và các tình huống cụ thể xẩy ra trên thực tế. Trong trường hợp các chi nhánh rải rác trong cả nước, phòng nhân sự có thể tiến hành quay video và gửi tài liệu tham khảo cho các chi nhánh.

03- Chuẩn bị các bảng biểu mẫu: Phòng nhân sự nên chuẩn bị các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Các biểu mẫu cần đơn giản và dễ hiểu. Ví dụ công ty có hơn 1500 nhân viên và cứ mỗi nhân viên mất thêm 5 phút vì biểu mẫu phức tạp. Công ty sẽ mất hơn 7500 phút cho công tác đánh giá không hiệu quả.

 04- Các buổi tư vấn cá nhân: Đào tạo đáp ứng nhu cầu đại trà cho toàn bộ nhân viên và cấp quản lý. Tuy nhiên đánh giá cuối năm mang tính chất cá nhân và hoàn cảnh rất nhiều. Vì vậy, phòng nhân sự nên có những buổi tư vấn cá nhân khi các nhân viên trong công ty có thể gặp trực tiếp chuyên viên nhân sự để hỏi những trường hợp cụ thể liên quan.

05- Chuẩn bị câu hỏi và trả lời: Các cấp quản lý và nhân viên không có thời gian đọc kỹ các tài liệu đào tạo và hướng dẫn. Phòng nhân sự nên chuẩn bị bảng câu hỏi và trả lời chi tiết các vấn đề thường gặp phải. Các câu hỏi có thể chung chung như “ Cấp quản lý có định kiến với tôi, tôi sẽ phải làm thế nào trong buổi đánh giá cuối năm “ hoặc cụ thể như “ Các bạn có 5 chỉ tiêu đánh giá, các bạn cần thực hiện chi tiết như…..”. Các câu hỏi này sẽ tiết kiệm thời gian khi cùng một vấn đề có thể có hai mươi hoặc ba mươi nhân viên quan tâm.

06- Người chịu trách nhiệm hỗ trợ chính: Phòng nhân sự nên xác định một chuyên viên nhân sự phụ trách đường dây nóng để hỗ trợ toàn bộ công ty thực hiện đánh giá. Thống nhất một người trả lời sẽ tạo ra sự đồng nhất trong giải quyết vấn đề và hỗ trợ các chi nhánh.

07- Cùng cấp quản lý trực tiếp giải quyết các trường hợp khó: Hướng dẫn và đào tạo cũng chưa đủ nếu như các cấp quản lý trực tiếp gặp những trường hợp khó trong đánh giá. Các chuyên viên nhân sự nên cùng với các cấp quản lý trực tiếp giải quyết các trường hợp khó trong phòng ban. Kết quả của các trường hợp khó này sẽ được đưa vào thành các bài tập tình huống và điển cứu trong chương trình và tài liệu đào tạo đánh giá.

Thực hiện công tác nhân sự là thực hiện dịch vụ với khách hàng nội bộ. Với 7 hoạt động nói trên, phòng nhân sự sẵn sàng đạt 10 điểm dịch vụ tại công ty có số lượng nhân viên lớn và hoạt động trên toàn quốc.

Vũ Tuấn Anh

Giám đốc điều hành Viện Quản Lý Việt Nam

Download phiên bản word của nội dung này