Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks vừa công bố kết quả kháo sát người tìm việc với chủ đề “Quan điểm về nhảy việc của lao động Việt Nam”. Khảo sát được thực hiện trên 12.652 người lao động tại Việt Nam trong tháng 1 năm 2015.

Khi được hỏi lý do chủ yếu nào có thể dẫn đến quyết định nghỉ việc/ chuyển việc, 7160 người, tức là 57% tổng số người được khảo sát, đã cho biết, họ không thấy có cơ hội thăng tiến cũng như phát triển bản thân trong công việc hiện tại. Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân được thể hiện bằng các lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng được quy định trong chính sách của công ty hoặc được đề xuất bởi các cấp lãnh đạo. Dấu hiện để nhận ra những môi trường không có cơ hội thăng tiến là việc nhân viên ít được giao các thử thách mới mà chủ yếu phải làm những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại và được giao từ cấp trên. Ngoài ra, một dấu hiệu khác là nhân viên không nhận được bất kì sự đào tạo nào, cho dù là chính thức thông qua các khóa học hoặc không chính thức thông qua việc kèm cặp của cấp trên hay đồng nghiệp có thâm niên hơn.

Tuy nhiên, cơ hội thăng tiến là yếu tố kém quan trọng hơn trong việc quyết định nhảy việc đối với nhân viên trên 10 năm kinh nghiệm, chỉ chiếm 48%, trong khi đối với nhân viên dưới 5 năm kinh nghiệm, tỉ lệ này lên đến 61%.

thoi-quen-nhay-viec-1 thoi-quen-nhay-viec-2 thoi-quen-nhay-viec-3 thoi-quen-nhay-viec-4 (1) thoi-quen-nhay-viec-5

Banner QTNS

thoi-quen-nhay-viec-6 thoi-quen-nhay-viec-7