Ngôn ngữ cơ thể bao gồm ánh mắt, miệng cười, cử động của bàn tay, tư thế đứng – ngồi; điệu bộ; đầu tóc… Ngôn ngữ cơ thể có tầm quan trọng trong giao tiếp, đến nỗi những sơ suất có thể trở thành sai lầm nghiêm trọng, khiến hiệu quả giao tiếp trái ngược với mong muốn.

Sau đây là những sai lầm cần tránh:

Ngon ngu co the