Thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng ở Việt Nam là 12 triệu đồng một tháng, cao gấp hơn 3 lần so với lương trung bình người Việt song lại thấp hơn một số ngành.

Lamnhanviennganhanggiauhayngheofix21

Sưu tầm: Zing News

banner smartboss