Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016 như sau:

–       Vùng I   : 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).

–       Vùng II : 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

–       Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

–       Vùng IV : 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2016 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định này.

Nghị định 122/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP

https://quantrinhansu-online.com/wp-content/uploads/2015/11/ND-122-2015-NDCP-Luong-Toi-Thieu-Vung.pdf

banner smartboss