Bộ phận Phòng Hành chánh Nhân sự
Chức danh Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự
Mã công việc HR – HRM
Cán bộ quản lý trực tiếp Ban giám đốc

Mục đích

 –      Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, chọn lọc và đào tạo CNV.

–      Hướng dẫn cho CNV biết nhiệm vụ trách nhiệm của CNV, định ra mục tiêu và  tiêu chuẩn cho việc thực hiện công việc.

–      Trách công việc không bị lặp lại cho người khác đã làm, tránh được việc va chạm trong việc thực hiện công việc.

–      Đánh giá việc thực hiện công việc.

–      Trả công lao động…

Phạm vi

 Áp dụng cho mô tả công việc và tiêu chuẩn Trưởng phòng HCNS

 

Giải pháp kiểm soát suất ăn

ICMS là hệ thống quản lý suất ăn giúp kiểm soát chặt việc ai được phép lấy các khẩu phần ăn, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng bữa ăn. ICMS

Nội dung

 1 Trách nhiệm:

 –      Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

–      Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

–      Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

–      Lập ngân sách nhân sự.

–      Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

–      Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

–      Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

–      Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

–      Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

–      Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

–      Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

–      Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

–      Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

–      Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

–      Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

–      Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

–      Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

  1.     Quyền hạn:

 –      Quản lý toàn bộ nhân viên trong Phòng HCNS.

–      Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn  bộ nhân viên trong phòng.

–      Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.

–      Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.

–      Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.

–      Được quyền thừa lệnh GĐ công ty xử lý những CNV vi phạm nội quy trong công ty nhưng phải bảo đảm chấp hành đúng luật lao động.

–      Được quyền kiểm tra chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh ra những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty.

–      Tham gia cùng các trưởng đơn vị xây dựng bộ máy bao gồm các chức danh, lương, biên chế nhân sự đảm bảo tính gọn nhẹ hiệu quả.

–      Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của BGĐ, nhà nước để CNV am hiểu và thực hiện.

–      Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.

–      Aùp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.

–      Xử lý các sai phạm của CNV căn cứ nội qui Công ty và pháp luật Nhà nước.

–      Ký, sao y một số giấy tờ hành chánh được BGĐ uỷ quyền.

–      Tạm thời đình chỉ công tác  đối với CNV theo ủy nhiệm của BGĐ khi thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nội qui, qui định của Công ty như  không chấp hành lệnh điều động, ăn cắp, gây rối trật tự, phạm tội hình sự, sách động, lôi kéo CNV làm điều sai trái, gây thiệt hại về người và của cho Công ty v.v…

–      Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HCNS.

–      Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị  đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.

 3 Báo cáo và uỷ quyền:

 –      Báo cáo cho Ban Giám đốc về công tác hành chánh  nhân sự theo nhiệm vụ được giao định kỳ tuần, tháng,  quí, 6 tháng, năm và báo cáo các trường hợp đột xuất hoặc các nhiệm vụ do Ban Giám đốc giao.

–      Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho một nhân viên trong Phòng thực hiện.

  1.     Tiêu chuẩn:

 4.1 Trình độ học vấn/chuyên  môn:

–      Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

–      Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

 4.2 Kỹ năng:

–      Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

–      Kỹ năng lập kế hoạch.

–      Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

–      Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

–      Kỹ năng giao tiếp tốt.

 4.3 Kinh nghiệm:

–      Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.

–      Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

 4.4 Phẩm chất cá nhân:

–      Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

–      Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

–      Sáng tạo trong công việc.

  1.     Điều kiện làm việc:

5.1 Thời gian làm việc: từ  8:00 – 12:00, 13:30 – 17:30, ngày chủ nhật được nghỉ.

5.2 Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty.

5.3 Phương tiện làm việc:

–      Cung cấp bàn chế làm việc, tủ đựng hồ sơ.

–      01 máy vi tính.

–      Máy in, fax, điện thoại, mail sử dụng chung của công ty.

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng nhân sự Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

  • Giám đốc công ty dịch vụ
  • Trưởng phòng marketing
  • Chuyên viên đào tạo
  • Trưởng phòng nhân sự