Một công ty phát triển được hay không đều phụ thuộc vào thái độ làm việc của người lao động. Vì vậy, người quản lý nhân sự đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Kỹ năng cần có của một quản lý nhân sự

Việc quản lý nhân sự là một công việc quan trọng trong tất cả các tổ chức. Có một số kỹ năng quan trọng đối với việc quản lý nguồn nhân lực.

ky nang quan ly nhan su

Kỹ năng tổ chức và đảm nhận nhiều nhiệm vụ

Đây là một kỹ năng thật sự cần thiết. Vì trong nghề quản lý nhân sự, tất cả hồ sơ, tài liệu công việc phải được sắp xếp và người quản lý nguồn nhân sự thường làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành nghề kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp

Khả năng thể hiện những thông tin tốt hay xấu, làm việc với rất nhiều tính cách khác nhau, và huấn luyện những người lao động là thật sự quan trọng trong công việc quản lý nhân sự.

Kỹ năng đánh giá tổng thể

Những kỹ năng nghề nghiệp riêng biệt, như là kỹ năng vi tính, hiểu biết về Luật lao động, xây dựng và phát triển những kế hoạch chiến lược, và những kỹ năng suy nghĩ vấn đề then chốt tổng thể là rất quan trọng trong mọi loại hình quản lý, nhưng đặc biệt quan trọng trong việc quản lý nguồn nhân sự.

Kỹ năng phán đoán

Khả năng phán đoán công bằng và tư cách đạo đức tốt sẽ tạo thành người quản lý nguồn nhân sự tốt nhất. Bởi vì người quản lý nguồn nhân sự làm việc với rất nhiều phòng ban khác nhau để quản lý những xung đột công việc và đàm phán thống nhất những hợp đồng và tiền lương, chuyên gia quản lý nhân sự cần những kỹ năng đạo đức và khả năng duy trì sự cẩn mật.

Kỹ năng viết lách

Và một trong những trách nhiệm chính của bộ phận quản lý nhân sự là làm cho kế hoạch chiến lược nhân sự phù hợp với kế hoạch chiến lược kinh doanh của tổ chức, nên những suy nghĩ then chốt và sáng tạo, cũng như khả năng viết lách là những kỹ năng rất lợi ích đối với người quản lý nguồn nhân sự. Ngoài ra, vai trò của người quản lý nhân sự còn bao gồm việc thực hiện các nhiệm vụ tuyển dụng, tuyển chọn và bồi thường.