Tuyển dụng là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả năng để thu hút đủ số lượng và chất lượng lao động đế nhằm đạt được các mục tiêu của mình. Việc áp dụng các chỉ số KPI tuyển dụng nhằm tăng thêm hiệu quả trong việc lựa chọn ứng viên có chất lượng cho doanh nghiệp, cùng tham khảo các chỉ số KPI dưới đây để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong việc tuyển dụng:

kpi về tuyển dụng

Chỉ số kpi tuyển dụng

1.      Tổng số CV / đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh).

–          Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả truyền thông của bạn, số lượng CV bạn nhận được nhiều có thể là do danh tiếng công ty bạn có thể do truyền thông tốt, có thể do công việc hấp dẫn.

–          Bạn cần làm một bảng đánh giá hỏi lại ứng viên để xem xét xem số lượng CV của bạn nhiều hay ít vì lý do nào để cải tiến cho các đợt tuyển dụng sắp tới.

2.      Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu:

–          Đó là mức các ứng viên đạt các yêu cầu cơ bản theo tiêu chuẩn của bạn.

–          Tỷ lệ này = Số ứng viên đạt yêu cầu / Tổng số ứng viên

–          Nếu tỷ lệ này càng cao thì chứng tỏ bạn đã truyền thông những cốt lõi của bạn đến các ứng viên, điều này giúp bạn đỡ vất vả trong việc lọc hồ sơ ứng viên.

–          Nếu tỷ lệ này quá thấp, chứng tỏ bạn đã không truyền thông cho ứng viên hiểu tiêu chuẩn, nội dung công việc và điều kiện công việc là gì (quan trọng là họ có thể hiểu được các thông điệp của bạn).

3.      Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng:

–          Tổng chi phí / Tổng số CV. Chỉ tiêu này xác định xem để thu được một CV bạn mất bao nhiêu đồng.

–          Số người tuyển được/từng kênh

4.      Thời gian để tuyển nhân viên.

–          Chỉ số thời gian tuyển dụng là số thời gian trung bình kể từ khi yêu cầu tuyển dụng được chấp nhận đến khi nhận được nhân sự, ví dụ là 21 ngày.

–          Chỉ số này vừa ràng buộc trách nhiệm của bộ phận nhân sự trong việc tìm người, vừa là cơ sở định hướng cho các bộ phận trong việc chủ động xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực.

5.      % ứng viên/phí tuyển dụng

6.      Chỉ số hiệu quả các nguồn tuyển dụng

–          Chỉ số này đo lường số CV nhận được, số CV đạt yêu cầu trên mỗi chức danh.

–          Chỉ số chi phí trung bình / 1 CV =  tức là với mỗi CV thu được thì từng kênh quảng cáo bạn mất bao nhiêu tiền. Bạn so sánh số tiền của từng kênh để xem xét kênh nào hiệu quả nhất. Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn chỉ thực hiện quảng cáo trên kênh hiệu quả nhất nhé. Ví nó còn phụ thuộc vào độc giả của kênh quảng cáo đó là gi…

Ghi chú: CV là tiếng anh, tiếng việc có nghĩa là đơn xin việc của ứng viên.

Download biểu mẫu KPI

Nguồn: HrLink

Paste your AdWords Remarketing code here