mau cau giao tiep tieng anh

MẪU CÂU SỬ DỤNG TRONG THẢO LUẬN CÔNG VIỆC

Let’s get down to the business, shall we?: Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

We’d like to discuss the price you quoted.: Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra

Ms.Green, may I talk to you for a minute?: Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?

We need more facts and more concrete informations: Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.

I’m here to talk about importing children’s clothing: Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.

I’ve been hoping to establish business relationship with your company.: Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.

Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our product: Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.

MẪU CÂU SỬ DỤNG KHI CHỦ TRÌ 1 CUỘC HỌP

Trong tình huống chủ trì cuộc họp ta thường xuyên bắt gặp những mẫu câu sau:

I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan: Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.

That sounds like a fine idea: Nó có vẻ là một ý tưởng hay.

I think we need to buy a new copier: Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới

How is your schedule today?: Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?

It would be a big help if you could arrange the meeting: Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.

Please finish this assignment by Monday: Vui lòng hoàn thành công việc này trước thứ hai.

Be careful not to make the same kinds of mistake again: Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.

MẪU CÂU SỬ DỤNG KHI THAM KHẢO Ý KIẾN MỚI

Trong văn phòng khi tham khảo ý kiến đóng góp mới, ta có những mẫu câu sau:

I’d be very interested to hear your comments: Tôi rất hứng thú được nghe ý kiến của các anh.

I have a question I would like to ask: Tôi có một câu hỏi muốn đặt ra.

Does that answer your question?: Anh có hài lòng với câu trả lời không?
banner smartboss

Paste your AdWords Remarketing code here