Thời gian qua, nhiều bạn đọc có hỏi: “Trong năm 2016, đối tượng nào được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân? Căn cứ vào văn bản nào?”

Sau đây là câu trả lời

mienthuethunhapcanhan

1. Căn cứ Điều 9 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007  thì: “Được miễn, giảm thuế theo điều ước Quốc tế”.

2. Căn cứ Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC  thì: “Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA”.

3. Căn cứ Thông tư 55/2007/TT-BTC  thì: “Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án phi Chính phủ”.

4. Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTC  thì: “Miễn thuế đối với nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam”.

5. Căn cứ Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007  thì: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

6. Căn cứ Thông tư 128/2014/TT-BTC  thì: “Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế”.

Theo Thư Viện Pháp Luật
Pop-up cctl