CÂU HỎI 1:

Hiện nay, công ty tôi có 1 nhóm nhân viên làm 12h/ca đảm bảo 1 tuần 48h làm việc. Điều này có hợp với luật lao động mới không? Nếu nhóm nhân viên này làm việc vào ca đêm thì DN có phải trả thêm phụ cấp làm đêm không?

TRẢ LỜI:

Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Như vậy, nếu người lao động làm việc theo ca 12 giờ/ngày thì có 08 giờ làm việc bình thường và 04 giờ làm thêm.

Căn cứ vào Điều 97 Bộ Luật lao động 2012, người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 150% lương của giờ làm việc bình thường. Trường hợp làm việc vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ), người sử dụng lao động phải trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương của giờ làm việc bình thường.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law