I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: 

Chức danh       Nhân viên lái xe Thời gian làm việc
Bộ phận       Hành chánh Ca
Quản lý trực tiếp Ngày nghỉ
Quản lý gián tiếp  

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.

 III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

Stt

Nhiệm vụ

1

Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

2

Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trênđường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.

3

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

4

Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty.

5

Giữ gìn bí mật nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.

6

Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của trưởng phòng HCNS.

7

Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng..

8

Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường… để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.

9

Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu.

 IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Ngày    tháng   năm 2007

NV lái xe

Trưởng phòng HCNS

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việcTài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự

Download tài liệu

Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157