Smartboss KPI

phần mềm đánh giá KPI

KPI là gì ?

KPI, viết tắt cho Key Performance Indicators – chỉ số thể hiện kết quả tiến trình làm việc, được nhiều người sử dụng như là thước đo cho các mục tiêu công việc. Thay vì đặt các mục tiêu theo kiểu chung chung, như “cố gắng đạt hiệu quả trong chăm sóc khách hàng”, chúng ta sử dụng  KPI “tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt trên 90%” để cụ thể hóa mục tiêu này.

vì sao nhiều người quan tâm đến KPI?

KPI được nhiều người thích sử dụng, với các mục tiêu:

 • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Định hướng khi giao việc cho nhân viên
 • Định hướng cho các hoạt động quản trị của công ty

một hệ thống KPI hiệu quả sẽ đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi thế

Cơ sở khen thưởng
Làm cơ sở để khen thưởng – thúc đẩy tinh thần làm việc
Cơ sở để đào tạo
Làm cơ sở để xác định nội dung đào tạo
Cơ sở để bổ dụng
Làm cơ sở để lên kế hoạch bổ dụng  
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Khiến nhân viên hành xử theo văn hóa doanh nghiệp

Đăng nhập  

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng, xin vui lòng đăng nhập tại đây

Đăng ký 


Họ & Tên
Số điện thoại

Cách xưng hô

Qui mô doanh nghiệp

Bạn muốn dùng thử chức năng nào?

Hoặc chat với chúng tôi

Chat tại đây

Tham dự Thực hành Xây dựng KPI trên Excel và trên phần mềm

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong việc xây dựng và đánh giá KPI, hãy đăng ký tham gia buổi thực hành

(Đăng ký sớm để giữ chỗ vì số lượng có hạn)

Tham dự miễn phí

Danh sách các chức năng nổi bật của phần mềm đánh giá

Xây dựng tiêu chí đánh giá

  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá năng lực & thái độ của nhân viên
  • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả công việc
  • Xây dựng các nội dung đánh giá

Tổ chức đánh giá

  • Xây dựng các chương trình đánh giá ( ai đánh giá ai – khi nào )
  • Đánh giá từ trên xuống
  • Đánh giá chéo giữa các nhân viên

Tổng hợp kết quả đánh giá

  • Xem kết quả đánh giá theo cá nhân
  • Tổng hợp kết quả đánh giá theo nhóm / phòng ban / tổ chức
  • Lưu trữ kết quả đánh giá để truy xuất từ các Phần mềm khác

Bảng giá các phiên bản của phần mềm đánh giá

Đăng nhập  

Nếu bạn đã có tài khoản sử dụng, xin vui lòng đăng nhập tại đây

Đăng ký 


Họ & Tên
Số điện thoại

Cách xưng hô

Qui mô doanh nghiệp

Bạn muốn dùng thử chức năng nào?

Hoặc chat với chúng tôi

Chat tại đây

Tham dự Thực hành Xây dựng KPI trên Excel và trên phần mềm

Nếu bạn còn gặp khó khăn trong việc xây dựng và đánh giá KPI, hãy đăng ký tham gia buổi thực hành

(Đăng ký sớm để giữ chỗ vì số lượng có hạn)

Tham dự miễn phí
Facebook Comments