One very happy energetic businessman with his arms raised
MỤC TIÊU Sau khóa học, các học viên có thể:

–   Mô tả được nhiệm vụ, vai trò của người giám sát sản xuất.

–   Ứng dụng lập kế hoạch công việc giám sát khu vực mình phụ trách.

–   Ứng dụng kỹ năng trao đổi thông tin và ứng xử khi giám sát kết quả công việc tại hiện trường.

–   Nhận diện, mô tả các vấn đề kết quả giám sát tại hiện trường.

–   Ứng dụng công cụ cải tiến trong quá trình giám sát sản xuất.

 ĐỐI TƯỢNG –   Cán bộ quản lý sản xuất

–   Cán bộ các phòng nghiệp vụ liên quan

THỜI LƯỢNG –   06 buổi với mỗi buổi 3 giờ.
NỘI  DUNG ĐÀO TẠO –  Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý giám sát tại hiện trường

–  Phần 2: Thực hành kỹ năng giám sát tại hiện trường. (HO – REN –SO)

–  Phần 3: Tổ chức giám sát công việc

Nội dung chương trình

Download để xem chi tiết

Download