Đơn vị sản xuất là nơi trực tiếp tạo ra hàng hoá sản phẩm và dịch vụ, là nơi người lao động đóng góp sức lực và trí tuệ của họ cho doanh nghiệp, là nơi sử dụng trực tiếp các yếu tố sản xuất như máy móc, nguyên nhiên vật liệu và sức lao động. Do đó, quản lý tốt quá trình sản xuất là chìa khoá đảm bảo thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giám sát và quản lý điều hành sản xuất là công việc hết sức phức tạp, bởi vì quản lý sản xuất không chỉ là quản lý con người, mà còn bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật như bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, sắp xếp và bố trí các hoạt động trong dây chuyền sản xuất tối ưu, xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất, quản lý và kiểm soát chất lượng sản xuất, quản lý bảo trì máy móc…

     Dựa trên thực tế đó, Trường Đào Tạo MTC đã thiết kế khóa học “KỸ NĂNG GIÁM SÁT & QUẢN LÝ SẢN XUẤT” nhằm giúp học viên đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác giám sát, quản lý sản xuất, nâng cao kỹ năng giám sát & quản lý qua việc sử dụng được các công cụ, phương pháp phù hợp.

 Nội dung

  • Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý giám sát tại hiện trường

  • Phần 2: Thực hành kỹ năng giám sát tại hiện trường. (HO – REN –SO)

  • Phần 3: Tổ chức giám sát công việc

Địa điểm học: TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Tầng 4, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, Tp.HCM

Mục tiêu Sau khóa học, các học viên có thể:

–   Mô tả được nhiệm vụ, vai trò của người giám sát sản xuất.

–   Ứng dụng lập kế hoạch công việc giám sát khu vực mình phụ trách.

–   Ứng dụng kỹ năng trao đổi thông tin và ứng xử khi giám sát kết quả công việc tại hiện trường.

–   Nhận diện, mô tả các vấn đề kết quả giám sát tại hiện trường.

–   Ứng dụng công cụ cải tiến trong quá trình giám sát sản xuất.

 Đối tượng –   Cán bộ quản lý sản xuất

–   Cán bộ các phòng nghiệp vụ liên quan

 Thời lượng –   06 buổi với mỗi buổi 3 giờ.