Ngày 9/5/2012 vừa qua, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Bùi Hồng Lĩnh đã dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làm việc với Bộ Lao động – Việc làm Hàn Quốc. Thứ trưởng Bộ Lao động – Việc làm Hàn Quốc đã có buổi tiếp đón thân mật, và cùng trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực lao động, an toàn – vệ sinh lao động và đào tạo nguồn nhân lực.

LE KI KET

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về ATVSLĐ giữa Bộ LĐTBXH Việt Nam và Cơ quan ATVSLĐ Hàn Quốc (KOSHA) giai đoạn 2012 – 2015

Việt nam đang là quốc gia được đánh giá là đối tác hợp tác ưu tiên hàng đầu và trọng tâm của Hàn Quốc trong tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và sự tương đồng về lịch sử, văn hóa giữa hai dân tộc. Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Bộ Lao động – Việc làm Hàn Quốc đã cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Hàn Quốc tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về an toàn – vệ sinh lao động giữa hai nước và Bộ Lao động – Việc làm Hàn Quốc sẽ có đề án hỗ trợ Việt Nam xây dựng Luật An toàn, vệ sinh lao động; thúc đẩy với Chính phủ Hàn Quốc sớm ký kết dự án đầu tư phát triển Trung tâm huấn luyện AT-VSLĐ của Việt Nam.

lam viec voi thu truong

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Bùi Hồng Lĩnh và ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục ATLĐ làm việc với Thứ trưởng Bộ LĐ và Việc làm Hàn Quốc

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã tới thăm và làm việc với Cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA). Trong buổi làm việc, KOICA đã nhấn mạnh đến nội dung hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam và cho biết Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm đến dự án hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động với số vốn hỗ trợ dự kiến khoảng 3,4 triệu đô la Mỹ (gồm phần máy, thiết bị, đào tạo chuyên gia, giảng viên và chuyển giao công nghệ).

LAM VIEC VOI PHO CHU TICH KOICA

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Bùi Hồng Lĩnh và ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục ATLĐ làm việc với ông Jong Seon Lee Phó chủ tịch KOICA

Trước đó, từ ngày 6/5/2012, đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có buổi làm việc với Cơ quan An toàn – vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA).Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Bùi Hồng Lĩnh và ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục ATLĐ làm việc với ông Jong Seon Lee Phó chủ tịch KOICA về dự án xây dựng Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ Việt Nam.Hai bên trực tiếp trao đổi các nội dung công việc liên quan đến các vấn đề an toàn – vệ sinh lao động, sau khi đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật trong những năm qua, đặc biệt là trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2009 – 2012. Trên cơ sở đó, thoả thuận hợp tác giai đoạn 2012 – 2015 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cơ quan An toàn – vệ sinh lao động Hàn Quốc đã được ký kết với nội dung cơ bản sau:
– Cơ quan An toàn – vệ sinh lao động Hàn Quốc tiếp tục các chương trình trao đổi chuyên gia, đào tạo cho cán bộ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
– Chuyển giao công nghệ đào tạo, huấn luyện, bài giảng và phương tiện hỗ trợ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động;
– Tham gia hỗ trợ kỹ thuật, triển khai dự án hỗ trợ trung tâm huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động khi được phê duyệt; và
– Hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu xây Luật An toàn – vệ sinh lao động.
Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã đến thăm các cơ sở huấn luyện, nghiên cứu, thực hành của KOSHA và khảo sát hoạt động an toàn – vệ sinh lao động trên một công một công trường xây dựng và một xưởng sản xuất cơ khí.

Hàn Quốc là quốc gia bắt phát triển công nghiệp từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, nhưng ngay từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20 (năm 1980) Hàn Quốc đã có Luật An toàn – vệ sinh lao động và có một hệ thống quản lý thống nhất, do Bộ Lao động chủ trì. Tại Hàn Quốc, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và triển khai hoạt động an toàn – vệ sinh lao động được cấp kinh phí hoạt động có nguồn chủ yếu từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (đóng góp từ người sử dụng lao động). Chính phủ chỉ cấp kinh phí cho các hoạt động quản lý như thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một kinh nghiệm mà Việt Nam có thể áp dụng để giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng tính xã hội hóa các hoạt động an toàn – vệ sinh lao động.