Tiết kiệm nguồn lực

( không kể chất lượng công việc hoặc thời gian hoàn thành công việc)

Biểu hiện yếu:

 • Sử dụng các nguồn lực (resources) không hiệu quả, thậm chí với nhiều nguồn lực hơn bình thường, vẫn chỉ đạt được yêu cầu tối thiểu
 • Thường tiêu tốn nhiều hơn nguồn lực cho phép, hoặc trong tất cả các dự án, hoặc trong một số ít các dự án vượt mức quá lớn (trong khi một số khác vẫn đạt)
 • Hay Tiêu tốn thời gian, tiền bạn, nguyên liệu, và nguồn nhân lực

Biểu hiện trung bình:

 • Đa số các công việc đều sử dụng nguồn lực trong phạm vi được phân bổ
 • Thỉnh thoảng có một số công việc vượt mức phân bố
 • Tiết kiệm ở mức trung bình như bao người khác

Biểu hiện tốt:

 • Thường sử dụng ít nguồn lực (có thể là thời gian, ngân sách, nguyên liệu, nhân lực) hơn đa số mọi người
 • Làm được nhiều hơn, với nguồn lực ít hơn
 • Hình mẫu của việc sử dụng nguồn lực hiệu quả
 • Luôn luôn hoặc gần như luôn luôn tiết kiệm được nhiều nguồn lực, trong tất cả các lĩnh vực

Biểu hiện quá mức:

 • Tiết kiệm được nguồn lực, nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng công việc và khối lượng công việc
 • Chỉ quan tâm đến việc tiết kiệm, không quan tâm đến bất kì thứ gì khác
 • Có thể gây ra một số lỗi tiềm tàng
Download phiên bản word của nội dung này