Rất lâu trước đây, vào thời mà con người vẫn còn đi bộ bằng chân trần, có một vị Quốc vương vi hành đến một vùng đất xa xôi. Bởi vì mặt đường mấp mô, có rất nhiều những viên đá nhọn đâm vào chân khiến Quốc vương đau đớn, loạng choạng. Sau khi trở về hoàng cung, Quốc vương liền hạ lệnh dùng da trâu trải khắp các con đường trong nước.

Quốc vương cho rằng làm như vậy không chỉ giúp mình, mà còn tạo phúc cho muôn dân trăm họ, để dân chúng đi đường không còn phải chịu đau đớn nữa.

Nhưng dù có giết hết trâu trên cả nước cũng không đủ dùng. Tốn tiền hao của, lãng phí nhân lực, kết quả vẫn không được gì.

Lúc đó có một viên quan thông minh, lớn mật đưa ra một chủ kiến với Quốc vương: “Thưa Quốc vương! Thay vì hao tổn nhân lực, tổn hao tiền tài lớn đến thế, Sao ngài không dùng 2 miếng da trâu nhỏ bao ở chân mình nhỉ?”

Quốc vương nghe xong rất đỗi kinh ngạc, lập tức lĩnh ngộ, liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thay vào đó là ý tưởng mới này.

Cảm ngộ: Muốn cải biến thế giới, trước tiên hãy thay đổi chính mình