Tiền thưởng tết 2016 Âm lịch là vấn đề hết sức quan trọng đối với người lao động. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nó được pháp luật quy định như thế nào. Bởi vậy, bài viết này sẽ nêu rõ quy định về thưởng Tết hiện hành đối với người lao động.

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012, tiền thưởng tết 2016 âm lịch sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Do đó, việc trả tiền thưởng tết âm lịch không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất ho người lao động để họ tăng gia sản xuất.

Trên tinh thần đó, thời gian để được tính tiền thưởng tết 2016 cũng tùy thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, có thể căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc…

Quy định về tiền thưởng Tết âm lịch 2016

Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Căn cứ thưởng tết âm lịch 2016:

Đối với các doanh nghiệp có tiền thưởng tết âm lịch dành cho người lao động thì họ sẽ dựa vào các căn cứ sau:

– Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp nào kinh doanh sản xuất có nhiều lợi nhuận, đạt được các chỉ tiêu đặt ra thì mức thưởng dành cho người lao động sẽ càng cao. Mức thưởng của doanh nghiệp theo từng năm cũng không giống nhau.

– Phụ thuộc người lao động: Đó là thái độ làm việc, mức độ hoàn thành công việc của từng người lao động để doanh nghiệp xem xét và quyết định các mức thưởng cho từng người lao động.

– Ngoài ra, hiện nay một số doanh nghiệp còn căn cứ vào thời gian gắn bó, làm việc lâu dài, sự cống hiến của người lao động với doanh nghiệp để có mức thưởng tết phù hợp với năng lực, công sức của người lao động đó.

Các quy định trên đã trả lời cho câu hỏi của người lao động, tại sao doanh nghiệp khác có tiền thưởng tết mà doanh nghiệp mình không có hoặc tại sao mức tiền thưởng tết của mình lại thấp hơn mức tiền thưởng của người khác.

Như vậy, pháp luật đã có quy định rất rõ ràng về vấn đề tiền thưởng tết âm lịch năm 2016. Mặc dù không bắt buộc nhưng nhà nước luôn khuyến khích người sử dụng lao động dù ít nhiều nên có một mức thưởng tết cụ thể để động viên tinh thần cho người lao động hăng say làm việc, và cũng là sự tri ân dành cho người lao động cho cả một năm cống hiến và làm việc vất vả của họ.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật