Hội thảo: Talent Acquisition Re-invention Powered by AI. Driven by People

Hội thảo Talent Acquisition Re-invention là nơi bạn sẽ khám phá ra cách mà trí tuệ nhân tạo giúp con người thoát khỏi lối mòn truyền thống để có thể thay đổi cả thế giới. Tham gia với chúng tôi cùng nhau tạo ra sự thay đổi lớn cho một xã hội hiện đại với cách làm việc...