Train The Trainer

TRAIN THE TRAINER GIỚI THIỆU “Nếu được thực hiện những việc yêu thích, bạn sẽ chẳng phải đi làm một ngày nào cả trong suốt cuộc đời mình” – Marc Anthony. Điều này hoàn toàn đúng, đặc biệt khi bạn trở thành Giảng Viên/ Người huấn luyện, một nghề thanh cao và giá trị....

Kỹ năng thiết lập quy trình

KHÓA HỌC "KỸ NĂNG THIẾT LẬP QUY TRÌNH" GIỚI THIỆU Bất cứ doanh nghiệp hay đơn vị, tổ chức nào cũng nên hoạt động theo một quy trình nhất định bởi nó giúp các hoạt động diễn ra một cách thuận lợi, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Vậy công ty của bạn đã có quy trình...